Ak chcete získať pokročilé bežecké metriky-dynamiku behu, pripojte k vašim kompatibilným hodinkám pulzomer HRM-Tri™, HRM-Pro™ alebo Running Dynamics POD.

HRM-Dual

HRM-Dual

HRM-Dual™ môžete využť nielen s Garmin zariadeniami (ANT+) a vďaka Bluetooth aj napr. so smartfónom alebo cyklotrenážermi TACX.

HRM-Pro™ PLUS

HRM-Pro™ PLUS

Pri použití HRM-Pro™ Plus môžete zjednotiť meranie a záznam pulzu nielen pri behu a cyklistike, ale aj pri plávaní.

Running Dynamics Pod

Running Dynamics Pod

Snímač pre beh s integrovaným akcelerometrom pre merania spojené s pokročilou metrikou behu.

DYNAMIKA BEHU

Pokročilé
bežecké
metriky.

Doba kontaktu so zemou (GCT)

 • Čo je doba kontaktu so zemou?
  Je to časový úsek, kde sa dotýkate zeme počas každého kroku v behu, od dopadu na podložku, až po moment odrazu. Väčšinou je to veľmi krátky moment meraný v milisekundách.
  Táto metrika nie je dostupná pre aktivitu chôdza. 
Doba kontaktu so zemou (GCT)
 • Aká je optimálna doba kontaktu so zemou?
  Obzvlášť pri elitných športovcoch sa jedná o moment kratší ako 200 ms. Prakticky všetci skúšenejší bežci majú dobu kontaktu kratšiu ako 300 ms, pretože sa naučili “zdvihnúť nohu” rýchlejšie a eliminovať veľké predkročenie (overstride) - viď nižšie. Spoločnosť Garmin zapojila do svojich výskumov rôznych bežcov s rôznymi úrovňami fyzickej kondície. Hodnoty v červených a oranžových zónach sú typické pre neskúsených a pomalších bežcov. Hodnoty v zelených, modrých a fialových zónach sú typické pre skúsenejších a rýchlejších bežcov.
Aká je optimálna doba kontaktu so zemou?

Predkročenie (overstride)

 • Predkročenie hodinky Garmin nemerajú, ale uvádzame ho tu, pretože to je dôležitý fakt z hľadiska dynamiky behu. Predkročenie je, keď noha dopadá na zem v príliš veľkej vzdialenosti pred telom (L1). To spôsobuje väčšie brzdné sily (F1) a môže mať negatívny dopad na vaše kĺby. Predkročenie je sprevádzané vyššími časmi doby kontaktu so zemou a je typické tvrdým dopadom na pätu.
Predkročenie (overstride)

Pomer doby kontaktu so zemou (GCT Balance)

 • Sledovaním rovnováhy GCT ľavej a pravej nohy dokážete merať symetriu svojho behu. Na hodinkách Garmin sa zobrazuje ako percentuálne vyjadrenie (väčšie ako 50%) so šípkou doprava/doľava, ktoré signalizuje nohu spočívajúcu na na zemi dlhšie. 
  Táto metrika nie je dostupná pre aktivitu chôdza.
Pomer doby kontaktu so zemou (GCT Balance)
 • Aký má byť môj pomer kontaktu so zemou? 
  Pre väčšinu bežcov je vhodnejší beh s čo najlepšou symetriou. Farebné ciferníky na hodinkách a v Garmin Connect zobrazujú vašu rovnováhu. Množstvo bežcov uvádza, že ich rovnováha kontaktu so zemou sa výraznejšie mení aj pri behu s väčším prevýšením, pri tréningoch na rýchlosť alebo pri zvýšenej únave. Väčší posun v rovnováhe je aj odrazom rôznych zranení (doliečených aj nedoliečených).
Aký má byť môj pomer kontaktu so zemou?

Kadencia

 • Čo je kadencia?
  Jednoducho povedané – počet krokov za minútu, ktorý počíta obe nohy. (pozor, niektorá literatúra uvádza počet za minútu pre jednu nohu) 
 • Prečo by ma mala kadencia zaujímať?
  Je to bežne meraná hodnota, ktorá dokáže dosť veľa prezradiť o vašej bežeckej technike. Napríklad pri určitom tempe má vyššia kadencia a kratšia dĺžka kroku za následok úbytok síl, ktoré pôsobia na vaše telo. Členky, kolená a bedrá sú pod menším náporom, čo značne eliminuje riziko zranenia. Je jasné, že kadencia sa dá zvyšovať len do určitej úrovne, ale obzvlášť bežci náchylní k zraneniam by mali na zvýšení svojej kadencie zapracovať.
 • Aká je “správna” kadencia?
  Často sa spomína 180 krokov za minútu ako ideálna kadencia. Toto číslo môže byť nižšie pre vyšších bežcov. Všeobecne je vyššia kadencia spojená aj s nižšou vertikálnou osciláciou a nižšou dobou kontaktu so zemou. Idealizované rozsahy kadencie nájdete v tabuľke (viď vyššie) v stati o optimálnej dobe kontaktu so zemou.

Kadencia

Dĺžka kroku

 • Je ďalšou kľúčovou časťou skladačky bežeckej techniky. Je to vzdialenosť o ktorú sa posuniete vpred pri jednom kroku. Túto štatistiku uvidíte na konci svojho behu, alebo si ju môžete nastaviť ako samostatné dátové pole v hodinkách. Detailnejšie si ju môžete pozrieť v aplikácii Garmin Connect. Dĺžka kroku sa mení v súvislosti s množstvom faktorov – tempo, kadencia, prevýšenie a iné. Samotná dĺžka závisí aj od telesnej morfológie, sily svalov a celkovej ohybnosti.
Dĺžka kroku

Vertikálna oscilácia

 • Čo je vertikálna oscilácia?
  Táto metrika odráža množstvo pohybu smerom hore-dole počas každého kroku, dalo by sa povedať, že je to výška výskoku pri každom kroku nameraná na tele.
 • Prečo by ma mala vertikálna oscilácia zaujímať?
  Veľa trénerov behu je presvedčených, že nízka oscilácia je ekonomickejší pohyb a ušetríte nezanedbateľné množstvo energie. Okrem ekonomiky behu je s nižšou vertikálnou osciláciou spojená aj menšia námaha pre vaše kĺby. Garmin preskúmal množstvo bežcov na rôznych úrovniach. Ukázalo sa, že skúsenejší bežci majú tendenciu bežať s nižšou hodnotou, ale vyššie tempo je spojené aj s nárastom hodnoty ver. oscilácie. Metrika, ktorá zohľadňuje aj tempo, ktorým bežíte je Vertikálny pomer. (viď nižšie)
Vertikálna oscilácia
 • Prečo by ma mala vertikálna oscilácia zaujímať?
  Veľa trénerov behu je presvedčených, že nízka oscilácia je ekonomickejší pohyb a ušetríte nezanedbateľné množstvo energie. Okrem ekonomiky behu je s nižšou vertikálnou osciláciou spojená aj menšia námaha pre vaše kĺby. Garmin preskúmal množstvo bežcov na rôznych úrovniach. Ukázalo sa, že skúsenejší bežci majú tendenciu bežať s nižšou hodnotou, ale vyššie tempo je spojené aj s nárastom hodnoty ver. oscilácie. Metrika, ktorá zohľadňuje aj tempo, ktorým bežíte je Vertikálny pomer. (viď nižšie)
 • Aké je ideálne rozpätie vertikálnej oscilácie?
  Rozpätia údajov o vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere sa mierne líšia v závislosti od snímača a od toho, či je umiestnený na hrudi (príslušenstvo HRM‍-‍Tri™ alebo HRM‍-‍Run™) alebo napríklad na zápästí (príslušenstvo Running Dynamics Pod). Farebný ukazovateľ vyjadruje výsledok porovnania vašich údajov dynamiky behu s údajmi iných bežcov. Farebné zóny sú založené na percentile.
Aké je ideálne rozpätie vertikálnej oscilácie?

Vertikálny pomer

 • Táto mertika odráža bežeckú efektivitu založenú na tom, koľko sa pri každom kroku “poháňate” vpred. Je to pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky kroku vyjadrený v percentách. Dĺžka kroku je horizontálna vzdialenosť – výsledok procesu a vertikálna oscilácia je jeden z energetických výdavkov. Nízke číslo vertikálneho pomeru znamená menšie energetické nároky a lepšie výsledky. A to znamená efektívnejší beh. Tento údaj nemá súvis s výškou postavy.
Vertikálny pomer

© Copyright 2024, Garmin Authorised Distributor.