POSUŇTE VAŠE HOBBY
NA VYŠŠIU ÚROVEŇ

Garmin je prvá firma, ktorá priniesla na trh cyklopočítač s GPS. Už prvé cyklopočítače priniesli okrem základných metrík zo snímačov, zobrazenie a záznam jázd na mapovej stránke s vysokou citlivosťou. Ďalšie generácie sú výsledkom inovácií a vývoja na základe reálnych požiadaviek a očakávaní stále náročnejších používateľov, ktorí očakávajú vysokú presnosť a štandard kvality.

© Copyright 2023, Garmin Authorised Distributor.