Overte si čo a kde kupujete


Značka Garmin má v každej krajine svojho oficiálneho distribútora. Na Slovensku zastupuje značku Garmin v segmentoch Auto/Moto, Outdoor, Fitness a Marine spoločnosť CONAN s.r.o. so sídlom v Žilne a s celoslovenskou pôsobnosťou.

Firma CONAN s.r.o. zabezpečuje kompletný predpredajný i popredajný servis na všetky výrobky z oficiálnej distribúcie určenej pre náš trh.


Tovar z neoficiálnej distribúcie je často lacnejší, ale nevýhoda spočíva v tom, že prístroj nie je možné reklamovať u distirbútora, ale len cez daného predajcu. Títo musia zo zákona poskytovať servis, ktorý väčšinou prebieha cez neautorizované servisy, pretože nechcú znášať náklady spojené s prepravou tovaru priamo výrobcovi. S reklamáciami u týchto predajcov bývajú často problémy. Prístroj je možné nechať opraviť aj v autorizovanom servise, ale túto opravu si majiteľ musí uhradiť sám.

Na takýto tovar sa nevzťahujú rôzne akcie a zvýhodnenie organizované distribútorom a nie je ho možné registrovať na klubových stránkach.

Predajcovia tiež môžu mať upravenú štandardnú dobu záruky z dvoch rokov na kratšiu. Tovar môže byť u nich predávaný v zvláštnom režime zákona ako bazárový.


Možnosť odstúpenia od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám 14 - dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.


Rovnako doporučujeme nenechať sa zlákať na "výhodné" inštalácie a aktualizácie máp. Tieto sú často nelegálne a okrem porušovania autorských práv sa vystavujete riziku poškodenia navigátora. Na základe servisných podmienok môže byť navigátor s nelegálnymi mapami vylúčený zo záručných podmienok. Každú mapu žiadajte uviesť na nákupnom doklade, aby ste mohli v prípade reklamácie, preukázať jej pôvod.


Väčšina výrobkov značky Garmin, s ktorými sa môžete v obchodnej sieti stretnúť pochádza z oficiálnej distribúcie, predsa však doporučujem určitú obozretnoť - hlavne, ak sa jedná o veľmi "výhodný" nákup - najčastejšie cez eshop.


Pokiaľ si chcete overiť, či Vaše zariadenie pochádza z distribúcie určenej pre Slovensko, tak nám zašlite jeho výrobné číslo na náš email alebo zavolajte na bezplatné číslo 0800-135000.

 Copyright © 2024 CONAN s.r.o. All rights reserved

Technické riešenie © 2024 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz